Лояльність до роботодавця: як її підвищити

Лояльність співробітника до роботодавця — це доброзичливе, сприятливе ставлення до самої компанії, керівництва, до роботи та встановлених у фірмі правил. Особливість компаній з високим рівнем лояльності полягає у дуже умовній межі між керівництвом та виконавцями. Підлеглі розуміють, що їх цілі збігаються з цілями компанії, що дає відчуття власної значимості. До поняття лояльності до роботодавця також обов'язково входить взаємна повага між сторонами трудових відносин. Лояльний працівник сприймає кожен промах як особисту поразку і боїться завдати шкоди компанії. Тому роботодавцю важливо мати уявлення, як підвищити лояльність працівників, володіти практичними методиками роботи у цьому напрямку.

Лояльність працівників до компанії

Лояльність співробітників до компанії на різних етапах

Ставлення працівника до роботодавця значною мірою залежить від етапу трудових взаємин. Не варто очікувати на лояльність на стадії підбору персоналу або відразу після працевлаштування. На цьому етапі у новачка ще не вироблено власну думку про фірму, керівників, колег. Він може бути схильний до негативного впливу з боку інших співробітників. Тому HR-менеджер повинен у цій стадії сприяти адаптації новачка, допомагати йому влитися у колектив, настроїти на позитивне ставлення до фірмі.

Після проходження адаптації працівника рівень його лояльності трансформується. Тепер його відданість роботодавцю залежить від його особистих якостей, цілей та мотивації, а також від якості роботи з управління персоналом.

Існує 3 рівні лояльності:

  1. Поведінкова. Відданість, яка формується після багатьох років роботи у компанії, коли співробітник починає асоціювати себе з фірмою.
  2. Афективна. Емоційний зв'язок, що виникає внаслідок позитивних емоцій, які працівник відчуває при виконанні своїх посадових обов'язків. Він отримує натхнення від результатів своєї роботи, від винагороди та перспектив кар'єрного розвитку. У результаті він повністю підтримує цілі компанії, її місію та принципи.
  3. Нормативний. Фактично, це фіктивна лояльність. Людина прагне підтримувати видимість своєї відданості фірмі, що зберігає відносини з колегами і керівництвом.

Найбільшу цінність для роботодавця є афективна лояльність. Вона передбачає безпосередню зацікавленість людини у роботі та її результатах, відданість фірмі. Такий працівник не перейде до конкурентів, навіть на вигідніші умови, і не передасть їм цінну корпоративну інформацію.

Лояльність співробітників до компанії на різних етапах

Методики оцінки лояльності персоналу щодо роботодавця

Для ефективного управління персоналом оцінку лояльності рекомендується проводити не рідше одного разу на 6-12 місяців. Позапланова діагностика відданості персоналу може знадобитися при відчутних змінах у його поведінці, появі проблем кадрового характеру, зниження продуктивності праці у зв'язку з людським фактором. Визначивши об'єктивний рівень лояльності, можна виробити заходи щодо виправлення ситуації, зокрема за допомогою залучення тимчасового персоналу чи коригування принципів взаємодії зі штатними кадрами.

Для оцінки ступеня лояльності працівників до роботодавця проаналізуйте кадрову плинність у динаміці за 1-2 роки. При виявленні різкого зростання кількості звільнень за останній час складіть та роздайте співробітникам анкету з питаннями, які уточнюють причину їхньої незадоволеності роботодавцем. Також цей метод оцінки передбачає інтерв'ювання всіх, хто звільняється.

Встановіть спостереження за працівниками. Це дозволить виявити конфлікти всередині колективу, можливі факти придушення молодих колег з боку фахівців, які давно працюють. Будь-які інтриги знижують рівень лояльності до роботодавця, тому повинні попереджатися та припинятися керівником.

Регулярно проводите анкетування підлеглих методом Терстоуна. Крім цієї методики, в оцінці відданості персоналу допоможуть опитувальники задоволеності та розуміння цілей. При цьому враховуйте, що при тестуванні люди можуть прагнути давати відповіді, яких ви від них очікуєте. Проведіть зі співробітниками розмову, під час якої роздайте їм листи з питаннями, які передбачають оцінку від 1 до 5-10 балів.

Зразковий перелік питань:

  • Наскільки, на вашу думку, ваш керівник є справедливим при оцінюванні продуктивності праці?
  • Чи задоволені ви своїм окладом, розміром стимулюючих виплат?
  • Наскільки добре оснащені робочі місця?
  • Чи відповідаєте ви вимогам до посади?
  • Оцініть ступінь близькості керівника до колективу. Чи вміє він порозумітися з персоналом?
  • Чи готові ви залишити компанію, якщо вам буде запропоновано іншу роботу?

Крім цього, у нижній частині опитувального листа потрібно передбачити вільне місце, де можна написати зауваження до роботи фірми. Для отримання об'єктивних результатів оцінки лояльності до роботодавця проведіть анкетування анонімно.

Методики оцінки лояльності персоналу щодо роботодавця

Як підвищити лояльність працівників до компанії. Розвиток та підвищення лояльності

Розвиток лояльності працівників до роботодавця — важливе завдання з управління персоналом. Насамперед для цього потрібно усунути проблеми, виявлені при анкетуванні. Невдоволення персоналу найчастіше викликає недостатній рівень оплати праці та стимулюючих виплат. Необхідно проаналізувати, скільки платять своїм фахівцям конкуренти, та знайти можливості для підвищення окладів. Якщо вони досить високі, потрібно переглянути розмір бонусів.

Ефективним методом, як підвищити лояльність працівників, буде забезпечення їх добрим соціальним пакетом. Крім передбачених законодавством заходів, у нього можна включити відвідування спортивних залів, басейнів, санаторно-курортне лікування за рахунок компанії. Можна забезпечити співробітників полісами добровільного медичного страхування, організувати їм безкоштовне гаряче харчування.

Не рекомендується збільшувати витрати на утримання персоналу під час кризи. Це може дати зворотний ефект. При зниженні доходів компанії фонд заробітної плати швидко виснажиться, що вимагатиме скорочення стимулюючих виплат. В результаті може знизитись відданість персоналу.

Щоб розраховувати на лояльність співробітників до роботодавця, необхідно неформально ставитись до їхніх потреб. Важливо створити комфортні умови на робочих місцях, встановити кулери, кондиціонери, забезпечити нормальну вентиляцію та опалення. Приділяйте увагу працівникам усіх ланок кадрової структури. Частою помилкою є робота над підвищенням лояльності лише фахівців вищої та середньої ланки. У цьому випадку решта персоналу залишається незадоволеною, збільшується плинність. Крім того, про компанію з'являються негативні відгуки, що ускладнює залучення нових кадрів.

Припиняйте плітки та інтриги серед персоналу. Якщо проведена оцінка показала зниження рівня лояльності, виявіть неформального лідера, який може просувати цінності, протилежні цінностям фірми, та негативно налаштовувати інших співробітників.

Для згуртування колективу регулярно проводьте різноманітні корпоративні заходи, влаштовуйте тренінги з тимбілдингу, майстер-класи, залучайте працівників до спільного вирішення завдань. Це створює дружну атмосферу в колективі, зменшує кількість проблем, що виникають, сприяє їх більш швидкому і простому вирішенню.

Щоб підвищити відданість підлеглих, демонструйте лояльність до них із боку компанії. Працюйте над розвитком фахівців, організуйте для них навчання, підвищуйте на посаді. Це покаже конкретній людині, що фірма її цінує та піклується про неї. Такий підхід є потужною мотивацією підвищення відданості компанії.

Як підвищити лояльність працівників до компанії. Розвиток та підвищення лояльності

Що дозволяє отримати підвищення лояльності працівників щодо роботодавця

Лояльність персоналу — один із важливих елементів корпоративної культури. Вона дозволяє значно зменшити плинність кадрів. Крім цього, вона збільшує мотивацію працівників до досягнення корпоративних цілей, іноді навіть на шкоду власним інтересам.

У зв'язку з цим необхідно постійно контролювати рівень лояльності — проводити її оцінку з використанням різних методик, уважно аналізувати результати, зіставляючи їх з даними за попередні періоди. Потрібно враховувати, що підвищення лояльності досягається різними методами, значна частина яких є нематеріальними.

Керівництво фірми та фахівці служби управління кадрами повинні бути безпосередньо зацікавлені у постійному моніторингу показника лояльності та його підвищенні. Це дозволить створити сприятливу атмосферу в колективі, допомагає досягненню корпоративних цілей та підвищує ефективність бізнесу.

Що дозволяє отримати підвищення лояльності працівників щодо роботодавця